KAMEROVÉ SYSTÉMY

Zaznamenávají v současné době veliký rozvoj. Tyto systémy jsou nasazovány všude tam, kde je potřeba mít přehled o pohybu osob, automobilů, nebo materiálu. Jedná se zejména o skladové prostory, výrobní procesy, benzinové čerpací stanice, haly s nekontrolovatelným pohybem většího množství osob, ale i ke střežení soukromých pozemků a objektů, garáží, nebo veřejného prostranství (školy, obce, nádraží…).

Základem je osazení kamerami, řídící jednotkou a monitorem. Stále využívanějšími se stávají osobní počítače (PC) se specializovanou kartou a software.

S PC se Vám naskýtají možnosti v podobě dálkového připojení přes sítě LAN nebo WAN (přes lokální síť nebo síť internet). V praxi to znamená, že pokud je počítač správně nakonfigurován, můžete se z libovolného počítače s přístupem na internet připojit a sledovat obraz ze svého bytu nebo kanceláře.

Záznamy lze běžně pořizovat jako:

  1. nepřetržitý záznam – obraz z kamer bude zaznamenáván nepřetržitě
  2. motion detekce – pohybová detekce, automatické nahrávání pohybu v prostoru (v akčním rádiusu kamery), pokud kdo vstoupí do zorného úhlu kamery (neboli pokud dojde k výrazným změnám světelných podmínek ve výhledu kamery), bude automaticky sepnut záznam a obraz bude zaznamenán, rovněž je možné, aby bylo video aktivováno poplachovým vstupem (například od EZS)
  3. záznam podle časového plánovače – běžný můžete například běžný týden rozvrhnout tak, aby se v pracovní době nezaznamenávalo vůbec, mimo pracovní dobu se zaznamenávalo na motion detekci a víkendech probíhal nepřetržitý záznam

Kamerové systémy nabízejí celou řadu možností, které jiné bezpečnostní systémy neumožňují. Video-monitorovací systémy slouží jako důležitá pasivní ochrana objektů, ke sledování technologických procesů nebo pohybu osob a vozidel.

Celý videosystém je možné zálohovat proti výpadku napájecího napětí záložním zdrojem, který vzhledem k dostatečné kapacitě akumulátorů zajistí bezpečný provoz videosystému požadovanou dobu při výpadku napětí 230V. V případě, že v objektu není instalováno záložní osvětlení, nebo že toto osvětlení nebude pro provoz kamer vyhovovat, je možné instalovat záložní zdroje i pro napájení osvětlení či podpořit osvit snímaného koridoru „neviditelným světlem“.

IP KAMERY DAHUA

IP kamery od společnosti Dahua jsou vyráběné v rozlišovací schopnosti od 1,3 Mpx do 12 Mpx. Kamery nabízí boxové, dome a kompaktní provedení. Samozřejmostí jsou i PTZ kamery pro detailnější dohled u objektů s ostrahou. Společnost Dahua Technology, jako přední světový výrobce neustále rozvijí své kamerové portfolio, ale i funkce obsažené v kamerách, jako je například video analýza, nebo nový kodek H-265.