ELEKTRONICKÉ VSTUPNÍ SYSTÉMY

Obor EVS (elektronické vstupní systémy) řeší problematiku autorizace osob pro vstup do objektu jako jsou:

1. audio/videotelefony

a) Hlasové (audio) telefony. To jsou hlasové telefony, které dobře známe. Jen používají současnou moderní technologii, což přináší lepší a kvalitnější poslech.

b) Videotelefony pro rodinné domy. Kvalitní videotelefony pro menší objekty s maximálním počtem:  2 tabla a 4 monitory. Jinými slovy – lze je použít pro objekt, který má maximálně dva vchody a čtyři byty.

c) Videotelefony pro větší a velké objekty. Tyto systémy mohou obsahovat až 4 tabla a 9999 monitorů (bytů). Je zřejmé, že horní hranice počtu bytů je prakticky neomezená.

2. přístupové čtečky

3. čtečky otisku prstů

4. evidenci docházky spolu s udělením přístupových práv (docházkový a přístupový systém VAR-NET).